Archiwum listopad 2015


lis 18 2015 Skup pustych tonerów i tuszy, nowości ze...
Komentarze (0)

Karta Przekazania Odpadu – to dokument, który jest potwierdzeniem, że biuro w sposób odpowiedni i zgodny z prawem, oddała odpad, przekazując go właściwemu organowi. Odpadem nazywamy substancje i obiekty, których właściciel zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują odpowiednie formy prawne, nakazujące organowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego działania. Każda firma, która produkuje odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili oddania go do kolejnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne wytyczne znajdują się w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wypisując Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w którym przesyłane będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich surowców jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zaznajomić się ze specyfikacją odpadów, gdyż w większości wypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Niemniej jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z urządzenia drukującego. www.puste.info